Frisk luft med balansert inneklima fra Klimabutikken

Ventilasjon er viktig av mange grunner.

Det gir tilførsel av frisk luft, regulerer inneklimaet, og fjerner støv fra boligen.
For å regulere inneklimaet bør det være ventilasjon i alle rom i et hus. Huset ventileres for at brukt luft skal erstattes med frisk uteluft. Den brukte luften kan bl.a. inneholde radon, gasser og partikler fra bygningsmaterialer, klær, dyr, inventar, maskiner og forurensning fra matlaging, i tillegg til fukt og karbondioksid som mennesker puster ut.

Dårlig inneklima kan forårsake plager som rennende øyne, hoste, hodepine, tretthet og allergier, eller mer alvorlige sykdommer som astma. 

 

Les mer:
Klimabutikkens produkter - her finner du produkter for balansert ventilasjon og frisk luft